Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov uporabnikov

1.UPRAVLJALEC PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je NEWAVE, Martin Špringer s.p., Smuška cesta 9, 833 Semič, e-naslov: info@newave.si, telefonska številka: 040 857 145.

2. PRAVNA PODLAGA IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

2.1.Najeminjivo.si osebne podatke uporabnika zbira in obdeluje na podlagi:
uporabnikove privolitve in sicer za namen nudenja storitev in izpolnjevanja predpogodbenih oziroma pogodbenih obveznosti (npr. objava oglasa, pomoč uporabniku, vzpostavitev kontakta med ponudnikom in najemnikom, individualiziran prikaz vsebin ali oglasnih sporočil uporabnikom spletne strani itd.),
– na podlagi svojih zakonitih interesov (npr. delovanje spletne strani, upravljanje in vodenje, izboljšave storitve).

2.2. Uporabniki spletne strani dovoljujejo uporabo in obdelavo osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve, na način, da ob ustvaritvi uporabniškega računa oz. ob prvem vpisu v uporabniški račun po uveljavitvi Splošnih pogojev, to potrdijo s klikom na »Strinjam se«. Uporabniki s klikom na »Strinjam se« dovoljujejo, da se lahko osebni podatki uporabljajo na način in za namene, kot je navedeno v tem dokumentu.

3. KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO

3.1. Na spletni strani Najeminjivo.si obdelujemo naslednje osebne podatke uporabnika:
– ime, priimek,
– email naslov,
– telefonsko številko,
– dostopno geslo,
– podatke o oglasu, v kolikor so slednji objavljeni v vsebini oglasa za potrebe postopkov avtoriziranja in preprečitve oglaševanja nedopustnih vsebin.

3.2 Uporabnik se strinja s splošnimi pogoji ob izpolnitvi spletnega obrazca za oddajo oglasa.

3.3. Najeminjivo.si zbira tudi neosebne podatke o uporabi spletne strani, predvsem podatke, katere podstrani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te podstrani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni podstrani, t.i. “piškotki”. Uporabniki dovoljujejo zbiranje podatkov o uporabi spletne strani s klikom na “Sprejmi”, ki se jim na spletni strani prikaže ob obvestilu o “piškotkih”. Podrobno pojasnilo o piškotkih je dostopno na gumbu “Nastavitve” in na kratko na spletni povezavi: https://najeminjivo.si/splosni-pogoji

4. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

NEWAVE osebne podatke uporabnikov lahko posreduje pogodbenim partnerjem, ki nastopajo kot obdelovalci osebnih podatkov, pri čemer se zavezuje v tak pogodbeni odnos stopiti samo s pogodbenimi partnerji, ki imajo sprejete ustrezne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
Ti pogodbeni partnerji so:
– Občina Semič, zastopnik iz njihove strani: Renata Bukovec

5. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

5.1. Osebni podatki uporabnikov se hranijo od prve prijave/registracije uporabnika v sistem do izbrisa računa (na zahtevek preko e-naslova: podpora@najeminjivo.si).

6. PRAVICE UPORABNIKOV

6.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (tj. uporabnik), ima skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov pravico (ZVoP-2), da:
– zahteva dostop do osebnih podatkov,
– zahteva izbris ali popravek osebnih podatkov,
– zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
– kadarkoli prekliče svojo privolitev preko e-naslova(ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica),
– kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov,
– vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@iprs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si ), če meni, da so bile kršene njegove pravice do zasebnosti ali da je utrpel nezakonito obdelavo svojih osebnih podatkov.

6.2. Posameznik svoje pravice uresničuje s pisno zahtevo, ki jo preko elektronske pošte naslovi na: podpora@najeminjivo.si .

6.3. Če upravljalec sumi na zlorabo pravic, ki pripadajo uporabniku, predvsem pravice do izbrisa osebnih podatkov, si upravljalec pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči ponovno registracijo.

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI UPRAVLJALCA

7.1. NEWAVE (Najeminjivo) do osebnih podatkov, ki si jih neposredno izmenjajo uporabniki spletne strani (npr. ponudnik in najemnik) ne dostopa in zanje ne odgovarja.

7.2. NEWAVE se zavezuje osebne podatke vselej varovati z najvišjo stopnjo skrbnosti ter skladno z določbami vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov.